Празник на деца от приемни семейства в ЦОП

Празник на деца от приемни семейства в ЦОП

                                                                            

На 20.04.2013 г. в Център за обществена подкрепа – гр. София, ул. „Пиротска’ 175 се проведе празник на деца от приемни семейства. Предварително беше договорено участието на доброволци от Българският младежки червен кръст. За децата бяха организирани различни дейности, стимулиращи творческото им мислене – рисуване, боядисване на яйца и апликации. И докато децата се забавляваха заедно с доброволците, самите приемни родители имаха възможността да споделят опита и трудностите си, заедно със социални работници от Екипа по приемна грижа.