Правителствена делегация от Украйна посети ЦОП – София

Правителствена делегация от Украйна посети ЦОП – София

Практиките и опитът на Институт по социални дейности и практики в развитието и предоставянето на социални услуги за деца бяха фокус на визитата, организирана по инициатива на УНИЦЕФ – България. Сред официалните гости от Украйна присъстваха г-н Сергей Устименко, заместник-министър, отговарящ за Европейската интеграция, представители на Министерството на социалната политика, Началникът на кабинета на Президента, Комисарят на Президента по детски права и специалисти, работещи за развитието на социалната политика и услуги.

Делегацията прояви интерес към процеса по предоставяне на услуги на практика, постиженията и предизвикателствата в неговото развитие и към координирането му на междуинституционално ниво.  Планирането, създаването и финансирането на социални услуги, системата за закрила на детето, делегирането на социални услуги на външни доставчици, както и българският опит в децентрализацията на предоставянето на социални услуги бяха част от темите, по които специалистите споделиха своя опит.

Специален интерес предизвика  иновативният,  приоритетен за организацията  пакет от услуги и техники за подкрепа на деца и родители – интензивна подкрепа за деца в конфликт със закона, подкрепа за деца, жертва на насилие, приемна грижа. Посетена бе и „Синята стая”, която е предназначена  за щадящо изслушване на деца, участници в процедури.