Последни събития в КСУДС-Пазарджик

Последни събития в КСУДС-Пазарджик

На 16.02.2010г. в КСУДС – гр. Пазарджик бяха проведени пет индивидуални супервизии на социални работници от двата сектора „Услуги и подкрепа на детето" и „Услуги и подкрепа на семейството". Водещ на супервизиите беше Диана Русева – психолог в ИСДП.

 

На 16, 17, и 18. 02. 2010г. социалният работник Елена Гивечева от екипа на КСУДС взе участие в обучение на фондация „За Нашите Деца", проведено в гр. София по проекта „Защитени деца в сигурни семейства".

Функционирайки вече четири години, Комплексът за социални услуги за деца и семейства в град Пазарджик разчита на доброто междуинституционално сътрудничество на местно ниво както с държавни, така и с неправителствени структури. В тази връзка можем да се похвалим с повишаващо се доверие към професионализма на работещите специалисти в КСУДС. От страна на съдебната система и полицията се обръщат за осъществяване на психологически характеристики и становища, относно въпроси, касаещи деца.