Посещение в РИОКОЗ гр.Пазарджик

Посещение в РИОКОЗ гр.Пазарджик

На 13.04.2011 г. психолог Наталия Спасова и социален работник Николета Узунова посетиха РИОКОЗ град Пазарджик. Целта бе да се договори участие на лектори от РИОКОЗ, които да вземат участие в занятие на група по „Семейно планиране".

Темата на занятието е „Превенция на ХИВ/СПИН" и ще се проведе на 21.04.2011 г. (четвъртък) в Прогимназия „Асен Златаров" гр. Пазарджик. В процеса на срещата договорено бе структурата и съдържанието на занятието.