Посещение на представители на НПО и общински структури в КСУДС- Пазарджик

Посещение на представители на НПО и общински структури в КСУДС- Пазарджик

На 25.03.2010г. в КСУДС - Пазарджик беше направено посещение от представители на общински структури и НПО предоставящи социални услуги в община Габрово. Целта на посещението беше запознаване с добри практики на работа.