Популяризиране на услугата приемна грижа в Перник

Популяризиране на услугата приемна грижа в Перник

На 01.04.2010г. в гр.Перник, кв. „Изток" пред хранителна верига „BILLA" и кооперативния пазар, деца доброволци раздадоха рекламни брошури на граждани с цел популяризиране на услугата приемна грижа.

 

Информацията в рекламните материали и атрактивните малки доброволци предизвикаха огромен интерес в гражданите и мнозина от тях потърсиха подробности в разговор със придружаващия ги социален работник Даниела Александрова.

Информация бе дадена на петдесет граждани.

Децата-Валентина Руенова на 10години и Андреа Цамбова на 9 години

от Перник, бяха силно развълнувани и въодушевени от факта, че са част от проекта Приемна грижа. Те бяха предварително запознати с идеята и същността на приемното родителство.

За безценната си помощ децата получиха от екипа на ОЦПГ-Перник специални грамоти.