Поне 100 оценки на родителския капацитет на децата, настанени в ДМСГД – Шумен, ще бъдат изготвени в следващите 3 месеца.

Поне 100 оценки на родителския капацитет на децата, настанени в ДМСГД – Шумен, ще бъдат изготвени в следващите 3 месеца.

Започна работата по изготвяне на оценка на родителския капацитет на семействата на децата, настанени в ДМСГД – Шумен, включително на разширеното семейство във връзка с проект „Семейство за всяко дете" на УНИЦЕФ.

Основната цел е да се изготви задълбочен анализ за ситуацията на децата и техните семейства с цел подготовка за реинтеграция, приемна грижа и/или други социални услуги, насочени към осигуряване на семейна грижа на децата, настанени в ДМСГД – Шумен.

В рамките на проекта ще бъде разкрита услуга за ранна превенция на изоставянето на бебета и работа в общности. Услугата ще включва: превенция в рискови общности, превенция на изоставянето на ниво Родилен дом, семейно-консултиране и подкрепа на семейства, които са изоставили детето си, семейно планиране и консултиране на бременни и майки в риск да изоставят децата си.

Услугите се предоставят от Община Шумен чрез Комплекс за социални услуги за деца и семейства и в партньорство с Институт по социални дейности и практики.

Продължителността на проекта е 3 месеца.

Специализирани оценки на децата ще изготви екип на Сдружение „Дете и пространство".

Информация за проект „Семейство за всяко дете" можете да намерите на сайта на УНИЦЕФ

http://www.unicef.bg/bg