Получихме първа награда в категорията „НАЙ-ВЪВЛИЧАЩА И ВДЪХНОВЯВАЩА СОЦИАЛНА УСЛУГА“

Получихме първа награда в категорията „НАЙ-ВЪВЛИЧАЩА И ВДЪХНОВЯВАЩА СОЦИАЛНА УСЛУГА“

ИСДП и управляваните от сдружението ЦОП "Славейков" и ЦОП "Надежда" в София получиха първа награда в категорията
„НАЙ-ВЪВЛИЧАЩА И ВДЪХНОВЯВАЩА СОЦИАЛНА УСЛУГА“ на ГОДИШНИТЕ НАГРАДИ за
ДОБРИ ПРАКТИКИ В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА за 2019 г.

Наградата е признание за организирания от ИСДП "Съвет на потребителите", който се провежда няколко пъти в годината. В него участват деца и родители ползващи или ползвали услугите на ЦОП, както и различни специалисти предоставящи социални услуги, партньори на организацията.

Целта на срещите е получаване на обратна връзка, която да доведе до подобряване на ефективността на предоставяните услуги.

Срещите са адаптирани към нивото на развитие на децата. Те имат възможност да си спомнят как са чувствали идвайки в центровете, какъв път са извървели и да споделят какво още искат да им се случи.

Формата допринася за открит диалог, споделяне на мнения и становища относно развитието и ефекта от социалните услуги. Изведените на срещите нужди и предложения се обсъждат от Методическия съвет към ИСДП и се вземат предвид при управлението на услугите.

Благодарим за признанието!