Пол Нолъм посети КСУДС гр.Пазарджик

Пол Нолъм посети КСУДС гр.Пазарджик

 

На 17.05.2010г. Пол Нолъм независимият консултант в сферата на „Закрилата на детето" от Лондон посети КСУДС гр. Пазарджик . Г-н Нолъм посети комплекса в качеството си на външен оценител на фондация ОАК.

 

В същият ден беше проведена среща с председателят на управителният съвет на ИСДП доц. Нели Петрова-Димитрова, директорът на КСУДС гр. Пазарджик Яна Станева, директорът на дирекция „Социално подпомагане" Радка Кежева и началникът на О"ЗД" гр. Пазарджик Златка Костова. На срещата беше обсъдено взаимодействието между Д"СП", О"ЗД" и КСУДС гр. Пазарджик и възможността да бъде изготвено споразумение за услугата „Приемна грижа".