Покана за група за взаимопомощ на родители на деца в тийнейджърска възраст

Покана за група за взаимопомощ на родители на деца в тийнейджърска възраст

 

 

Група за родители

Центровете за обществена подкрепа при  ИСДП в град София предоставят социални услуги в общността в подкрепа на родители и семейства. В тази връзка Ви уведомяваме, че през месец юли 2014 г. стартира група за взаимопомощ на родители на деца в тийнейджърска възраст.

 

За кого?

  • Групата е предназначена за родители/лица, полагащи грижи за деца в тийнейджърска възраст, които биха искали да подобрят своите умения за позитивно общуване с подрастващите;

 

Какво предлагаме?

  • Възможност за споделяне на личен опит и преживявания свързани с родителството в защитена среда;
  • Провеждане на тематични дискусии по заявка на участниците по теми, касаещи възпитанието; решаването на конфликти; поставянето на граници  в отношенията родители-деца; разпознаване на симптоми; емоционални и поведенчески разстройства в юношеството; зависимости; родителско-детска коалиция  и др.
  • Възможност за креативно терапевтично свързване на участниците с техния собствен опит и ефективното му прилагане в контекста на Родителството.

 

Водещи принципи

  • Конфиденциалност;
  • Толерантност;
  • Зачитане личността на родителя и детето;
  • Неосъждане

 

Кой?

Екипът фасилитатори е съставен от професионалисти – психолози и  социални работници, с опит в предоставянето на социални услуги в подкрепа на родители и семейства.

След сформиране на групата има възможност да бъдат канени и практикуващи специалисти от полето на помагащите професии – детско-юношески психолози и психотерапевти; специалисти от сферата на детското правосъдие и др.

 

Кога?

Групата стартира на 12.07.2014 г. от 10.30 ч.

За удобство на нашите клиенти групата за родители ще се провежда в почивен ден – събота.

В зависимост от постъпилите заявки групата ще се събира веднъж или два пъти в месеца.

 

Участие.

Желаещите да вземат участие в група за взаимопомощ на родители на тийнейджъри могат да подадат заявление до директора в  някой от двата Центъра за обществена подкрепа, управлявани от ИСДП:

  • Център за обществена подкрепа ж.к. „Надежда І”, ул. „Сава Филаретов” № 23, тел. 02/9361026
  • Център за обществена подкрепа ул. „Пиротска” № 175, тел. 02/ 9 20 42 38

или да се обърнат към служител на Дирекция „Социално подпомагане” по местоживеене за издаване на направление за ползване на социални услуги предоставяни в център за обществена подкрепа.

 

Допълнителна информация можете да получите всеки работен ден между 09.00 – 17.30 ч. на място в Центровете ни за обществена подкрепа или в телефонен разговор – 02 920-42-38 или 02 936- 10- 26.

 

ЗАПОВЯДАЙТЕ!