Подържащо обучение на приемни родители

Подържащо обучение на приемни родители

В Центъра за обществена подкрепа в София стартира подържащо обучение на приемни родители.

Подържащото обучение стартира с първата си сесия на 29.02.2012 г.

В групата се включиха утвърдени и действащи приемни родители, при които има вече настанени деца. Темите на обучението са посветени на позитивното родителстване и се провеждат по изработена програма от Институт по социални дейности и практики. Предвижда се обучението да е с продължителност три месеца, като срещите ще се провеждат всяка сряда.

В първия обучителен ден вниманието на приемните родители беше насочено, към утвърждаването на реалистична и позитивна представа за ролята и отговорността на родителя. В следващите теми акцентът ще бъде поставен върху чувствителността на родителите към общуването в семейството и детето, ще бъдат представени техники за активно слушане и развиване на умения за словесно общуване.