Подписан е меморандум за сътрудничество между институциите в Шумен

Подписан е меморандум за сътрудничество между институциите в Шумен

Комплекса за социални услуги за деца и семейства подписа меморандум за сътрудничество с институции от Шумен, които работят по проблемите на ХИВ/СПИН.

В рамките на три години партньори при изпълнение на Проект за превенция на ХИВ и СПИН ще бъдат Общински здравен център, Български червен кръст, Регионална дирекция „Социално подпомагане" и Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Шумен.