Пета и шеста работни срещи "Клуб на експерта"

Пета и шеста работни срещи

На 20 и 21 юни 2012 год. се проведоха работна среща и обучение на тема „Правата на детето. Детето като жертва/свидетел на престъпление. Наказателно производство”.

Гост лектор беше адвокат Диляна Гитева-Ганчева, която представи в детайли наказателното производство, Европейските и международни стандарти, гарантиращи правата на детето. В това число бяха представени правата на свидетеля/пострадалия в наказателния процес, повереник и особен представител, правомощия и роля на служителите от ДСП и ОЗД.

Участие взеха психолози, социални работници от градовете София, Пловдив, Шумен.