„Пейнтбол” за децата от Дом "Петко Р. Славейков"

„Пейнтбол” за децата от Дом

На 25.09.2008 година социалният работник Звезделин Кацаров от Център за обществена подкрепа към Дом "Петко Р. Славейков" в София организира "Пейнтбол" за 10 деца от дома.

 

Пейнтболът e игра, която учи на самоконтрол и помага за откриване на лидерски качества в себе си. Играта укрепва способността за работа в екип и подобрява междуличностните отношения на играчите.

Основна цел беше децата да развият умения за спазване на правила, както и да се запълни свободното им време със спортни занимания.

Участници в играта бяха деца на възраст от 14 до 18 години. Всички те заявиха желаниеза участие в програмата със съгласието на родителите/настойниците си.

Програмата се проведе в гр. София на разклона на бул. „Цар Борис ІІІ" и Околовръстното шосе, в закрита зала и продължи 4 часа. Водещи бяха Звезделин Кацаров – социален работник и Ангел Вълков – доброволец към ЦОП.