ПЕДАГОЗИ ОТ ЦДГ „КОСМОНАВТ” – ШУМЕН СЕ ОБУЧАВАТ ПО ПРОГРАМАТА „БЕЗ ШАМАР! КАК С ЛЮБОВ И УВАЖЕНИЕ ДА НАЛОЖИМ НА ДЕТЕТО СИ ГРАНИЦИ"

ПЕДАГОЗИ ОТ ЦДГ „КОСМОНАВТ” – ШУМЕН СЕ ОБУЧАВАТ ПО ПРОГРАМАТА „БЕЗ ШАМАР! КАК С ЛЮБОВ И УВАЖЕНИЕ ДА НАЛОЖИМ НА ДЕТЕТО СИ ГРАНИЦИ

Специалисти от КСУДС – Шумен започват обучение на педагози от ЦДГ №30 „Космонавт” – Шумен от днес 22 януари 2013 година. Разпределени в две групи, педагозите ще надградят родителските и професионалните си умения по Програмата „Без шамар? Как с любов и уважение да наложим на детето си граници?”.

Обучението е разпределено в три тематични блока. Чрез интерактивни методи, участниците в обучението, заедно с водещите ще осмислят мотивите за използването на физическото наказание, ще развиват умения за саморефлексия и осмисляне на своето поведение спрямо детето; ще разширяват и усъвършенстват уменията, които ще помогнат да подкрепят и възпитават детето без насилие.
Реализирането на груповата програма „Без шамар? Как с любов и уважение да наложим на детето си граници?” дава възможност участниците да споделят личен опит и преживявания. Дискусиите и насоките на обучителите дават нови разбирания за това как да придружим детето по пътя на неговото порастване.
Комплекса за социални услуги за деца и семейства стартира първите 4 групи по Програмата през месец декември 2012 година. Тридесет и осем родители с желание преминаха обучението.

Реализирането на груповата Програма е един от приоритетите на КСУДС за настоящата 2013 година. Предоставяме възможност на всички желаещи родители да се включат в следващите организирани групи. Заявления се приемат на адрес: Шумен, улица „Димитър Благоев” № 10, телефон за повече информация 054/ 850 777

Груповата програма за родители се реализира от Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Шумен, по сценарият „Без шамар? Как с любов и уважение да наложим на детето си граници”, разработен от Фондация „Ничии деца”, Полша.
Преводът на български и адаптацията на Програмата са възможни с реализирането на Проект „Дом без насилие за всяко дете”, който се реализира съвместно от ИСДП – България, фондация „Ничии деца”, Полша, център „Дардедзе”, Латвия, с финансовата подкрепа на ЕК.