Първият световен конгрес по Резилианс

Първият световен конгрес по Резилианс

 

      Институт по социални дейности практики, представляван от  доц. Нели Петрова, участва в Първия световен конгрес по Резилианс „ От изследване към практика”, който се състоя от 7 до 10 юни в Париж, Франция. 

 

ttp://www.researchgate.net/conference/1st_World_Congress_on_Resilience_From_Research_to_Practice/

 

      В конгреса участваха представители на страни от Европа, Азия, Африка, Северна и Южна Америка, учени, преподаватели в университети, специалисти от практиката – лекари, психолози, възпитатели, социални работници. И както казва Boris Cyrulnik, един от създателите на подхода „Реизлианс” и основен организатор на конгреса, „Понятието „Резилианс” предизвиква толкова голям международен интерес, че се нуждаем от прецизиране на съдържанието му, така че да можем да го мислим като и като практически инструмент.” Особен интерес предизвика и участието на Michael Rutter, който представи „Резилианса” като динамичен процес и понятие. Изследванията в областта на невронауките бяха в центъра на дискусиите, насочени основно към детрониране на детерминизма в личната история на човека  и осмисляне на динамиката между вътрешно-психичните характеристики на личността и нейното взаимодействие с обкръжението. Бяха представени изследвания, които показват възможностите на малкото дете за мултипривързване, т.е. за развитие на капацитет за връзки извън ранните първични, което отваря пространство за професионалистите и за преосмисляне на техните роли. Резилиансът позволява в рамките на една многообразност, и едновременно монолитност да се дискутират основните въпроси на човешкото развитие, на начините за справяне с травматичните събития през погледа на различните научни направления, което на практика почти не се случва. Забележително беше как психоаналитично ориентирани (Claude de Tychey, Universite Nancy 2, Bernard Golse, Universite de Mons  и други )  специалисти дискутират с когнитивно-поведенчески терапевти ( Steven Wolin, George Wachington University и други  ), с феноменолози
( Rachid Bennegadi  ), културолози ( Michel Tousignant, Universite de Quebec ), с практици, важните въпроси как да променим погледа си към хората, преживели тежки травми и като пренасочим усилията си от проблемите към силните страни и ресурсите.   
       Подходът „Резилианс” отваря пространство за общи дискусии, нещо което е много ценно днес, когато враждебността между основните научни направления в човешките науки е доминираща.
     Институт по социални дейности и практики системно полага усилия за разпространение на подхода „Резилианс” и за прилагането му в мултиинституционална среда. Повече можете да научите на сайта на организацията, в секция „Резилианс без граници” http://sapibg.org/projects/resilience-without-borders.