Партньорска среща между КСУДС, ОЗД и педагогическите съветници от шуменски училища

Партньорска среща между КСУДС, ОЗД и педагогическите съветници от шуменски училища

Комплексът за социални услуги за деца и семейства в Шумен беше домакин на работна среща на педагогически съветници от всички училища в Шумен.

На срещата бяха представители на Отдела за закрила на детето и Инспекторите Детска педагогическа стая към РУ на МВР – Шумен.

Директорът на Комплекса и Ръководителя на сектор,,Подкрепа на детето" представиха социалните услуги в подкрепа на деца и родители, като отново беше поставен и акцент върху възможностите за подкрепа, които предоставя Комплекса.

Бяха обсъдени добри практики в работата по случаи, в основата на които стои взаимодействието между отделните институции. На срещата педагогическите съветници обсъдиха свои очаквания и трудности в работата си с децата, за които има риск да отпаднат от системата на образованието.