Откриване на третата спциализирана стая за разпит на деца жертви или свидетели на престъпления в София

Откриване на третата спциализирана стая за разпит на деца жертви или свидетели на престъпления в София

На 09.04.2009 г. в сградата на СДВР, Михаил Миков, министър на МВР и доц. д-р Нели Петрова-Димитрова, председател на УС на ИСДП, откриха специализирана стая за изслушване на деца жертви или свидетели на престъпления.

 

Стаята е специално проектирана в съответствие с особеностите и потребностите на децата свидетели. Венецианското стъкло и монтираната техника позволяват детето да се изслушва от един или двама специалисти, а останалите заинтересовани страни (обвиняемият, неговият защитник, прокурорът, протоколистът и други ангажирани лица), ще се намират в шумоизолирано отделение зад стъклото. Присъстващите зад стъклото ще имат възможност да задават въпроси на изслушващия специалист, но не и да са в пряк контакт с детето. Използването на подобна процедура за разпит на деца ще намали вторичната травма, която те изживяват в наказателното производството , както и ще повиши възможността да се събират годни и достатъчни показания, които да послужат на правосъдието.

Стаята е третата в България, след тези в Комплексите за социални услуги за деца и семейства в Пазарджик и Шумен, създадена от Сдружение ИСДП, в партньорство със „Съюза на съдиите в България" и Фондация „Ничии деца" – Полша. Създаването на стаята е финансирано от Фондация „ОУК" по проект „Чуй детето", реализиран от ИСДП.