Откриване на стая за разпит на деца жертви или свидетели на престъпления

Откриване на стая за разпит на деца жертви или свидетели на престъпления

 

На 25.06.2008г. в КСУ - гр. Пазарджик се откри първата в България специализирана стая за разпит на деца жертви или свидетели на престъпления, снабдена със венецианско огледало, видео и звукозаписна техника за запис на разпитите.

Стаята осигурява приветлива обстановка и подходящи условия за разпит на деца и ще позволи деца да дават показания без да бъдат смущавани от присъствието на обвиняемия, неговия защитник, прокурора, протоколиста и други ангажирани лица, като всички ангажирани в процеса ще могат непосредствено да наблюдават и слушат разпита от тъмната стая зад венецианското огледало, без детето да ги вижда и чува. Стаята е снабдена с радио слушалки в случай, че страните искат да зададат допълнителни въпроси по време на разпита, като водещият разпита ще предава въпросите на детето. Всичко ставащо както в детската стая, така и в тъмната стая зад стъклото се звуко и видео записва, което ще улесни изготвянето на пълен и точен протокол от разпита. Използването на подобна процедура за разпит на деца ще намали вторичната травма, която те изживяват в наказателното производството и ще увеличи възможностите за събиране на годен доказателствен материал, което ще направи правосъдието по-ефективно. Стаята е създадена от Сдружение ИСДП, в партньорство с Община Пазарджик, Районния съд, Окръжния съд, Окръжна следствена служба, Окръжна прокуратура, Районна прокуратура, ОДП и РПУ, РДСП, ДСП, ОЗД и Адвокатската колегия в Пазарджик, както и Съюза на съдиите в България и Фондация „Ничии деца" – Полша. Създаването на стаята е финансирано от фондация ОАК по проект „Чуй детето" на ИСДП.