Откриване на "синя стая" и провеждане на кръгла маса във Видин

Откриване на

   

Днес в 11:00 часа ще бъде открито от кмета на Видин и от председателя на Държавна агенция за закрила на детето- Калин Каменов поредното специализирано помещение за изслушване на деца, участващи в правни процедури. Специализираното помещение, така начерената "синя стая", е изградено в рамките на проект "Чуй детето".

На откриването ще присъстват представители на Агенцията за социално подпомагане, Главна прокуратура и представители на местните институции.

Проблемите на насилието над деца, осигуряването на подкрепа и гарантиране на правата им ще бъде тема на кръглата маса, която ще се проведе в 13:30 часа в КСУДС- Видин.