Откриване на "синя стая" и провеждане на кръгла маса в Русе

Откриване на

 

На 20.06.2013 в 11:00 часа зам.-кметът по хуманитарни дейности на Община Русе Иван Григоров и изпълнителният директор на ИСДП Надя Стойкова откриха специализирано помещение за изслушване на деца, участващи в правни процедури. Така наречената "синя стая" е изградена в Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Русе в рамките на проект "Чуй детето", чиято цел е промяна на практиката за изслушване на деца жертви на насилие или свидетели на престъпления, така че да се осигури защита на правата на детето и гарантиране на неговия най-добър интерес.

 

На откриването присъстваха представители на: Община Русе, Държавната агенция за закрила на детето, Агенция за социално подпомагане, Министерството на правосъдието, Областна администрация – Русе, Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи, Русенски районен съд, Русенски окръжен съд, Русенска окръжна прокуратура, Русенска районна прокуратура, Районен съд - гр. Бяла, Районна прокуратура - гр. Бяла, РДСП - Русе, ДСП - Русе, ДСП - Бяла.

След откриването на специализираното помещение, в КСУДС се проведе Кръгла маса на тема „Иновативен подход при изслушване на деца – жертва/свидетели на насилие”. Във връзка с практическия опит в специализираното изслушване, във форума се включиха съдия Марияна Шотева (Районен съд – Пазарджик), която представи проект за стандарти за разпит на малолетни и непълнолетни лица и Надя Стойкова от ИСДП с презентация за участие на деца в правни процедури.