Откриване на КСУДС Пазарджик

Откриване на КСУДС Пазарджик

На 10.04.2007г. Министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова заедно с Кмета на Община Пазарджик Иван Евстатиев откриха в Пазарджик Комплекс за социални услуги за деца и семейства.

Обектът е построен по проекта „Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България" и се реализира от Министерството на труда и социалната политика с финансовата подкрепа на Световната банка.

В Комплекса повече от година се предоставят алтернативни социални услуги, насочени към превенция, социална интеграция и реинтеграция на деца в риск, както и за подкрепа и развитие на капацитета на семействата за отглеждане на децата в семейна среда.

На откриването присъстваха също така г-жа Харизанова ръководител на Проект „Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България", Председателя на Общинския съвет г-н Попов, Областният управител г-н Чолаков, представители на Общинска и Областна администрация, гости и клиенти на Комплекса.