Откри се Център за обществена подкрепа в ДДЛРГ "П. Р. Славейков" - гр. София

Откри се Център за обществена подкрепа в ДДЛРГ

На 11.11.2007 г. /неделя/ се откри тържествено Център за обществена подкрепа в Дом за деца лишени от родителски грижи "П. Р. Славейков" – София.

 

На откриването присъстваха официални гости, представители на неправителствени организации, партньори на ИСДП, дарители, граждани и децата от дома.

Програмата на откриването включваше тържествен водосвет и приветствени слова към гостите от доц. Нели Петрова-Димитрова – Председател на ИСДП и г-жа Мина Владимирова – Директор Дирекция "Социални дейности" към Столична Община. Деца от дома и от Националния дворец на децата придадоха атрактивен и неповторим облик на развлекателната част от програмата.

Поздравителни писма по този повод бяха изпратени до ИСДП от Министъра на труда и социалната политика г-жа Емилия Масларова, както и от Изпълнителния Директор на Агенцията за социално подпомагане г-жа Гергана Дрянска.