ОЦПГ-Перник проведе информационна среща под наслов,,За бебетата и нуждата им да бъдат обичани"

ОЦПГ-Перник проведе информационна среща под наслов,,За бебетата и нуждата им да бъдат обичани

На 01. 06. 2011 г. социални работници от Областен център по приемна грижа – Перник проведоха информационна среща в с. Извор, община Радомир.

 

Информационната среща бе прдварително обявена под надслов "За бебетата и нуждата им да бъдат обичани". На срещата присъстваха семейства, заедно с децата си и демонстрираха неподправен интерес и желание да бъдат съпричастни към идеята за приемничество. На поканата на ОЦПГ – Перник се отзоваха 29 жители на селото. Срещата премина при оживен интерес от страна на присъстващите, бяха зададени много въпроси във връзка със същността и процедурите в приемната грижа, споделиха се загриженост за децата без родителска грижа и се признаха отговорностите на възрастните към тях.

Социалният работник от ОЦПГ – Перник Даниела Александрова направи презентация и предостави на присъстващите рекламни материали. Присъствието на цели семейства и проявения искрен интерес към съдбата на бебетата в институции са добър знак за обществото ни и шанс за успех на приемната грижа в Пернишка област.