ОЦПГ - Перник бе посетен от доброволци от Български червен кръст

ОЦПГ - Перник бе посетен от доброволци от Български червен кръст

На 04.07.2011г. Областен център по приемна грижа – гр. Перник посрещна младежи доброволци от Български червен кръст /БЧК/. Децата са приели популяризирането на приемната грижа за своя кауза,

вълнувайки се от съдбите на изоставените деца на България. Социалните работници от Областния център разясниха видовете приемна грижа и стъпките, които трябва да предприемат кандидатите за приемни родители. На тийнейджърите бяха предоставени рекламни материали, брошури, които те ще разпространяват сред жителите на гр. Перник. След тази акция ще бъде организиран ден на отворените врати, съвместно с БЧК и кабелна телевизия ,,Кракра".