Още едно семейство прие професията – професионално приемно семейство 23.11.2011

Още едно семейство прие професията – професионално приемно семейство 23.11.2011

След преминал период на обучение и оценка към Областен център по приемна грижа към ИСДП още едно семейство прие професията – професионално приемно семейство.

 

Неговата кандидатура беше представена и защитена на 18.11.11год. пред комисията за детето община Етрополе. Това се случи благодарение на добрата работа между специалистите от екипа по приемна грижа и отдел закрила на детето гр.Етрополе.

ОЩЕ ЕДНО ДЕТЕ ЩЕ ИМА ШАНСА ДА РАСТЕ В СЕМЕЙНА СРЕДА, ОБИЧАНО, ЗАКРИЛЯНО И ЩАСТЛИВО!