Още едно одобрено приемно семейство на Областен център по приемна грижа – гр. София!

Още едно одобрено приемно семейство на Областен център по приемна грижа – гр. София!

  На 01.11.2010г. в редовно заседание на Комисия за детето към Столична община бяха представени и  разгледани кандидатури на семейства, заявили желанието си да бъдат приемни родители.

Областният център по приемна грижа – гр. София, представи кандидатурата на свой кандидат, заявил желанието си да упражнява доброволна приемна грижа. Социален работник от Областния център придиружи и подкрепи по време на заседанието кандидата. След проведената дискусия, Комисията утвърди с пълно мнозинство заявената кандидатура.