Още едно дете е настанено в приемно семейство в ОЦПГ-София

Още едно дете е настанено в приемно семейство в ОЦПГ-София

  На 04.04.2011г. след успешна съвместна работа между Областен център по приемна грижа /ОЦПГ/ - София, Дирекция „Социално подпомагане"- Възраждане, Дом за деца „Надежда"

и доброволен приемен родител, още едно дете намери своето приемно семейство и напусна специализираната институция. През целия процес на опознаване и напасване приемният родител беше подкрепян от социален работник от ОЦПГ - София. Надяваме се и ще продължим да работим за успешна приемна грижа и намаляване на броя на децата в институции.