Ортодокси Соломон - френски клиничен психолог - гост на ИСДП

Ортодокси Соломон - френски клиничен психолог - гост на ИСДП

През месец ноември гост на сдружение ИСДП беше Ортодокси Соломон – френски клиничен психолог.

 

Г-жа Соломон има дългогодишен опит в консултирането и терапията на деца - жертви на насилие в Нанси, Франция. В последните години тя работит ранскулутрална терапия с помощта на древногръцките митове, с което успешно вписва своя гръцки произход в работата си като семеен терапевт във Франция.

На 9 ти ноември 2009 год., г-жа Соломон супервизира работата по случаи на деца жертви на насилие на екипите в КСУДС в Шумен и Пазарджик . В обучението на тема "Насилие. Деца и семейства в риск" /10 – 11ноември, хотел Шипка, София / се включиха социални работници и психолози от София, Шумен и Пазарджик. Участниците се запознаха, както с психо-емоционалните проблеми на децата жертви на насилие, така ис успешни техники и практики за директна работа при оказване на подкрепа. Г-жа Ортодокси представи типологията на дисфункционалнитесемействата, в които се случва насилие и спецификата на работа с тях. Специална част от обучението беше посветена на подхода резилианс и концепта за доброто третиране на децата. Участниците оцениха обучението като изключително полезно заради пълнотата напредставянето на проблема за насилие над деца, илюстирирано с примери от практиката на Ортодокси Соломон.