Омбудсманът на Република България – г-н Пенчев посети Комплекс за социални услуги за деца и семейства в гр. Пазарджик

Омбудсманът на Република България – г-н Пенчев посети Комплекс за социални услуги за деца и семейства в гр. Пазарджик

На 19.11.2010г.Омбудсманът на Република България – г-н Пенчев посети Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ гр. Пазарджик.

Целта на това посещение беше  представяне на практиките за изслушване на деца в „Синята стая" в гр. Пазарджик. На срещата бяха поканени кмета на Община Пазарджик, председателите на Окръжен и Районен съд Пазарджик, Окръжен и Районен прокурор на Пазарджик и Отдел „Закрила на детето" към Дирекция „Социално подпомагане" Пазарджик.