Обява за работни места във Видин

Обява за работни места във Видин

О Б Я В А

Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Видин, управляван от Институт по


социални дейности и практики, търси кандидати за длъжностите: „Директор
на комплекса" и „Касиер-домакин".

Изисквания за заемане на длъжността „Директор":

· Завършено висше образование със специалности: социална педагогика, социални дейности, психология;

· Минимум 5 г. трудов стаж в социалната сфера;

· Да притежава компютърна грамотност и умения.

· Владеене на английски/френски/ език е предимство

· Свидетелство за управление на МПС е предимство

Необходими документи: Копие на документ за завършено висше образование, автобиография и мотивационно писмо.

Изисквания за заемане на длъжността ,,Касиер-домакин":

Образование: средно икономическо

Компютърна грамотност
Опит на подобна позиция - мин. 3 години
Свидетелство за управление на МПС
Необходими документи: Копие на документ за завършено образование, автобиография и мотивационно писмо.

Документите се подават на адрес: гр. Видин, ул. „Княз Борис І" №1 стая № 2 /деловодство/, в Направление "Социални услуги" към Община Видин.

Документи се приемат до 16.00 ч. на 01.04.2011 година на посочения адрес.

За допълнителна информация: Гергана Георгиева, тел. /02/ 852 47 13. Лице за контакти: Десислава Борисова , тел.:094/609448