Обява за работа за "Оценител на проект"

Обява за работа за

Сдружение „Институт по социални дейности и практики" (ИСДП) обявява процедура за избор на оценител на проект «Ресурсен център по приемна грижа».

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа и партньорство на UNICEF. Партньори в изпълнението на дейностите са Международна социална служба, сдружение „Самаряни" и организации с опит при предоставяне на услугата приемна грижа и обучения на професионалисти.

В рамките на този проект е създаден Виртуален ресурсен център, чиято основна цел е да се повиши качеството на приемната грижа у нас чрез обучение и методическа помощ за лицата, предоставящи услугата приемна грижа и съпътстващите услуги.

Продължителността на проекта е 20 месеца.

Повече информация за проекта можете да намерите на сайта на ИСДП: www.sapibg.org .

Работното задание може да изтеглите от тук.
За участие в конкурса моля, изпратете професионална автобиография на адрес: sapi@sapibg.org . Краен срок за подаване на документи: 30.09.2011 година.

Институт по социални дейности и практики

София 1000, ул. Княз Борис І 78, тел/факс: 02/8524713

sapi@abv.bg, www.sapibg.org