Обява за набиране на персонал

Обява за набиране на персонал

Институт по социални дейности и практики (ИСДП) и партньорите по проект „Друго пространство за децата от дома" - Международна социална служба (МСС) и Българската асоциация на осиновени и осиновители (БАОО)

ОБЯВЯВАТ КОНКУРС ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

 

за ново разкриващия се Център за обществена подкрепа по проект „Друго пространство за децата от дома", финансиран от Програма ФАР на Европейския съюз по програма BG 2004/016-711.01.02 "Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи", реализирана от Изпълнителната Агенция към МТСП. Свободните позиции са за 10 социални работници и 2 психолози.