Обучителен Семинар в Слънчев Бряг

Обучителен Семинар в Слънчев Бряг

Обучителен семинар по приемна грижа

На 7, 8 и 9 септември 2011 г. Институт по социални дейности и практики в партньорство с Агенцията за социално подпомагане, УНИЦЕФ, Международна социална служба – България и Сдружение „Самаряни"

проведе в Слънчев бряг обучителен семинар по приемна грижа. Семинарът се провежда в изпълнение на проект „Национален ресурсен център по приемна грижа", финансиран от УНИЦЕФ. Партньори на ИСДП в реализирането на проекта са МСС и Сдружение „Самаряни".

Семинарът беше открит от председателя на УС на ИСДП – доц. Нели Петрова и от заместник - изпълнителния директор на АСП – г-жа Даринка Янкова. Участниците в семинара бяха приветствани и от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане – г-н Ивайло Иванов. В семинара участваха повече от 40 представители на Агенцията за социално подпомагане, както и директорите на 28 – те регионални дирекции за социално подпомагане в страната.

В рамките на обучителния семинар участниците се запознаха със същността и значението на услугата приемна грижа, както и с нейната роля в гарантиране на правото на децата да растат в семейна среда. Представени бяха резултатите от реализирането на проект „Национален ресурсен център по приемна грижа", както и от проект „Развитие на модела на приемна грижа в България, който също се изпълнява от ИСДП, МСС и Сдружение „Самаряни". Специален акцент беше поставен на възможностите за устойчивост и надграждане на тези резултати чрез новия проект за развитие на приемна грижа, изпълняван от АСП – „И аз имам семейство".