Обучения по приемна грижа в Бургас, Варна и Дупница

Обучения по приемна грижа в Бургас, Варна и Дупница

В рамките на Проект „Национален Ресурсен център по приемна грижа" Институт по социални дейности и практики провежда обучения по приемна грижа в Бургас, Варна и Дупница. В обученията са включени професионалисти не само от посочените градове, но и от съседни общини.

Целта на обученията е да подготвят доставчици на социални услуги в Бургаска, Варненска и Кюстендилска област, които да извършват самостоятелно обучения на кандидатите за приемни семейства. Тази първа стъпка ще позволи на територията на тези общини на практика да стартира развитието и професионализирането на приемната грижа, интересът към която значително е нараснал не само сред професионалистите, но и сред общността. Качеството на предоставяното от Националния ресурсен център по приемна грижа обучение на обучителите по приемна грижа е решаващ фактор за качеството на подготовката и обучението на приемните семейства. По този начин се гарантират наистина добри грижи за отглеждането и възпитанието на приемните деца.

Въпреки летните горещини и останалите си ангажименти социалните работници и психолозите участват с ентусиазъм и силна професионална мотивация в горещите дискусии и обсъждания, които са част от интерактивните методи за обучение на експертите от Института за социални дейности и практики.