Обучения на Комисиите за детето в София град и София област

Обучения на Комисиите за детето в София град и София област

В рамките на Проект „Разширяване на модела на Приемната грижа в България", Областен център по приемна грижа в София стартира обучения на членовете на Комисията за детето в София град и комисиите в София област.

 

Първото обучение се проведе на 09.06.2010г. в община Антон. В обучението взеха участие 8 члена на комисията. Присъстващите получиха информация за процеса на предоставяне на услугата, оценката на приемните семейства и най-вече за взаимодействието на партньорите в съответната община.

На 10.06.2010г. в сградата на Областен център по приемна грижа се проведе обучението на Софийската Комисия за детето. Обучители бяха доц. Нели Петрова и д-р Надя Стойкова. Обучението премина в дискусии, насочени към ролята на всеки един от участниците в процеса, както и по отношение на ресурсите, необходими на кандидатите, желаещи да полагат грижи за нуждаещото се дете.

На 15.06.2010г. се проведе обучение на комисията за детето към община Божурище. В него взеха участие представители на общината, на отдела за закрила на детето, директорите на местните детски градини. Членовете на комисията участваха оживено в дискутиране на въпроси свързани със спецификата и практическото осъществяване на приемната грижа. Бяха разгледани и конкретни случаи на приемни семейства.

Обученията продължават в следния график:

17.06.2010г. - Етрополе

21.06.2010г. - Чавдар

22.06.2010г. - Сливница + Драгоман

24.06.2010г - Своге и Годеч

25.06.2010г - Копривщица

29.06.2010г. - Правец