Обучения

Обучения

   На  2 и 3 Февруари беше проведено обучение по резилианс за специалисти от помагащите професии в Комплекса за деца и семейства в Шумен. Водещи бяха Галя Маркова от Нов български университет и Гергана Енчева от Сдружение „Гаврош" Варна.