ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТ „БИЕНТРЕТАНС – МРЕЖА НА РЕЗИЛИАНС” СТAРТИРА КОМПЛЕКСА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ШУМЕН

ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТ „БИЕНТРЕТАНС – МРЕЖА НА РЕЗИЛИАНС” СТAРТИРА КОМПЛЕКСА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ШУМЕН

          

На 02.03.2013 г. стартираха първа част от обученията по проект „Биентретанс – мрежа на резилианс”. Участие взеха паралелно три групи от СОУ „Сава Доброплодни” - Шумен. Две групи деца от начална и средна училищна степен, подкрепени от техни родители и учители, които се включиха в обучение на тема „Как да поговорим”, и една група от педагози и родители, които бяха въведени в темата „Резилианс”.

 По темата „Как да поговорим” децата дискутираха доброто и лошото отношение. Бяха запознати с различните видове насилие и как да ги разпознават. Чрез интерактивни методи беше акцентирано на емоциите и чувствата в ситуации с насилие и бяха обсъдени варианти за справяне с тях.

В обучението „Резилианс” участниците бяха запознати със спецификата на подхода резилианс и възможността да го практикуват. Родители и педагози се включиха активно в дискусии по различни случаи от практиката, разгледани през призмата на подхода.

На 09.03.2012 г. предстои втора част на обученията в СОУ „Сава Доброплодни”, а на 10.03.2013 г. ще стартират групите от СОУ „Панайот Волов”.