Обучение за учители в Перник

Обучение за учители в Перник

На 27 и 28 септември 2012 година в сградата на Младежкия дом в гр. Перник се проведе обучение за обучители по програма „Без шамар: как с любов и уважение да наложим на детето си граници”.

Обучители бяха Ирина Заркова, Яница Неделчева и Елица Иванова от Центъра за професионално обучение към ИСДП. 

Обучението беше реализирано съвместно с община Перник, като от страна на ИСДП беше подкрепено от проект “Дом без насилие за всяко дете”, финансиран по програма Дафне на ЕК и проект “Детство без насилие”, финансиран от Фондация ОУК. В обучението бяха включени 14 учители от 7 детски градини на територията на община Перник. Те бяха обучени да реализират програмата сред родители от гр. Перник, като допълнително към програмата беше реализиран модул „Агресия при децата: дефиниции и видове. Специфика в агресивното поведение на децата”.