Обучение за обучители в Шумен

Обучение за обучители в Шумен

Обучение за обучители по програма „Без шамар: как с любов и уважение да наложим на детето си граници” се проведе в Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Шумен на 25 и 26 септември 2012 година.

Обучители бяха Елена Манасиева и Гергана Георгиева от Сдружение ИСДП.


Обучението се проведе в рамките на Проект “Дом без насилие за всяко дете”, който се реализира от Сдружение ИСДП, финансиран по програма Дафне на ЕК и проект “Детство без насилие”, финансиран от Фондация ОУК. Да реализират програмата сред родители от Шумен бяха обучени социални работници от Комплекса за социални услуги в Шумен, психолог и социален работник от СКЦ – Шумен.