Обучение в Стара Загора

Обучение в Стара Загора

Началната училищна възраст е ключова в развитието на детето. Началният учител се разпознава като особено значима личност и това е предпоставка за мотовацията на детето, желанието му да ходи на уилище и да учи уроците си. Началният учител е в майчина роля спрямо детето и както сподели колега начален учител: "Децата често ме наричат мамо или госпожо."

Решението, целева група на обучението в Стара Загора да бъдат именно началните учители, се свързва с гореизложената хипотеза. При самото обучение се доказа, че учителите имат особено силна емоциаонална връзка с учениците и се вълнуват от тяхното развитие и симптоми. 

 Обучението по резилианс в Стара Загора имаше главна задача да популяризира подхода резилианс с цел това да даде пространство за дискусия и професионална взаимопомощ между специалистите работещи с деца от начална училищна възраст. За периода до следващия - надграждащ модул от обучението, ще се събира група от специалистисти, която ще работи по метода на професионалната интевизия. Срещите ще се провеждат в Центъра за обществена подкрепа на бул. "Христо Ботев" 205, всеки втро вторник от месеца, от 18:00 до 19:30 часа.