Обучение в Пазарджик на тема ,,Резилианс - друг поглед към превенцията''

Обучение в Пазарджик на тема ,,Резилианс - друг поглед към превенцията''

На 03.05.2010г. и 04.05.2010г. в сградата на КСУДС – Пазарджик бе проведено обучение на тема „Резилианс – друг поглед към превенцията".

Обучител беше Катя Кръстанова, представител на Фондация „Асоциация Анимус".

Обучението е част от проекта на ИСДП, финансиран и подкрепен от Фондация ОАК.В обучението се включиха12 от членовете на екипа на КСУДС -гр.Пазарджик.