Обучение в КСУДС – Видин

Обучение в КСУДС – Видин

Обучение в КСУДС – Видин за кандидати за приемни семейства и кандидат-осиновители

В периода от 29.08.2011г. до 03.09.2011г. в сградата на КСУДС – Видин

се проведе обучение за кандидати за приемни семейства и осиновители. В обучението взеха участие социални работници от КСУДС – Видин. Обучители бяха Елена Манасиева, Биляна Койчева и Яница Неделчева от Сдружение „Институт по социални дейности и практики" – гр. София.

По време на обучението бяха представени темите за: „Въведение в приемната грижа и осиновяването", „Посрещане на детето", „Позитивно родителстване", „Деца с увреждания", „Връзки и раздели", „Ранно и предучилищно детство" и „Пубертет". В програмата на обучението бяха включени казуси, ролеви игри, филми, дискусии, презентации, работа в малки групи, мозъчна атака и други.