Обучение в КСУДС Пазарджик на тема "Оценка на кандидати за приемни родители"

Обучение в КСУДС Пазарджик на тема

На 07.09.2011 година в сградата на КСУДС Пазарджик се проведе обучение на тема "Оценка на кандидати за приемни родители" с обучител д-р Надя Стойкова от Сдружение "Институт по социални дейности и практики" София.

В обучението взеха участие социални работници и психолози от КСУДС гр. Пазарджик и КСУДС гр. Пловдив. В работната програма на обучението бяха включени казуси, работа в малки групи, дискусии, презентациии, обучителен филм и др. Обсъди се рамката за оценка на кандидатите за приемни родители като се акцентира на проучване на мотивацията на кандидатите. При работата в малки групи се открои нуждата от задълбочено проучване по изследваните зони, за да се изясни мотивацията на кандидатите за приемни родители. Бяха представени филмирани интервюта с кандидати за приемни родители.

И двете обучения се реализират в рамките на Национален Ресурсен център по приемна грижа, като тези обучения на специалистите до голяма степен гарантират и качество на предоставяните услуги.