Обучение в КСУДС Пазарджик на тема "Индивидуална оценка и планиране в социалната работа"

Обучение в КСУДС Пазарджик на тема

На 01-02.09.2011 година в сградата на КСУДС Пазарджик се проведе обучение на тема "Индивидуална оценка и планиране в социалната работа". В обучението се включиха социални работници и психолози от КСУДС гр. Пазарджик, КСУДС гр. Видин и КСУДС гр. Пловдив.

Обучители бе доц. Нели Петрова-Димитрова и Биляна Койчева от Сдружение "Институт по социални дейности и практики" София.

В рамките на двата работни дни се представи рамката за оценка на родителския капацитет и формуляра за планиране. В обучението бяха използвани различни методи на работа - работа в малки групи; казуси, презентации, дискусия, работа с текстове, ролеви игри и др. Обучението е тясно свързано с процеса на деинституционализация в България, като подпомага работещите в социалната сфера специалисти при проучването и оценка на родителския капацитет на биологични родители и близки и роднини, където децата се отглеждат или има вероятност да се отглеждат след напускане на специализираната институция.