Обучение по здравно образование в КСУДС-Шумен

Обучение по здравно образование в КСУДС-Шумен

Обучение по здравно образование допълни подготовката на социални работници от Комплекса за социални услуги в Шумен

 

Двама социални работници от Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Шумен участваха в обучение по Програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН, финансирана от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария.

Специалисти от специализирани институции за деца и младежи получиха подготовка за планиране и водене на обучение по здравно образование със специален фокус върху сексуално и репродуктивно здраве и превенция на ХИВ/СПИН.

Участваха социални работници, психолози и възпитатели от ДДЛРГ, СУПЦ, ОУ, ЦОП и други институции за деца и юноши.

Ръководител на обучителният екип беше Анина Чилева.

Обучението се проведе в от 12 до 21 септември 2011 година в град Созопол.