Обучение по проект „Участието на деца в правни процедури”07.2008г.

Обучение по проект „Участието на деца в правни процедури”07.2008г.

На 2, 3 и 4 юли 2008г. в Дряново ИСДП проведе обучение за съдии, прокурори, следователи, полицаи, социални работници и психолози от област Шумен по отношение на работата в наказателното производство с деца жертви и свидетели на престъпления.

Обучението е в рамките на проект „Участието на деца в правни процедури", финансиран от Европейския Съюз и бюджета на Република  България по Договор № CSDP 2005 – 004.