Обучение по проект „Развитие на модела на приемна грижа в България" (2009-2011)

Обучение по проект „Развитие на модела на приемна грижа в България

На 16 и 17 декември 2009 г. в Комплекса за социални услуги в гр. Шумен ще бъде проведено обучение на екипите по приемна грижа от Шумен, Перник и София.

Обучението на тема: „Изграждане на умения за разработване на тематични кампании по приемна грижа; провеждане на информационна среща с кандидати за приемни родители", ще бъде водено от Диана Нинчева, ръководител екип „Приемна грижа" в КСУ – Шумен.

Обучението е част от двугодишен проект „Развитие на модела на приемна грижа в България" (2009-2011), изпълняван от Институт за социални дейности и практики, съвместно с Международна социална служба – България. Една от целите на проекта е създаването на екипи от специалисти, които да предоставят пълния спектър от услуги по приемна грижа: провеждане на информационни кампании, оценка и обучение на кандидати за приемни родители, напасване и подкрепа на приемни семейства.