Обучение на тема: Въведение в социалната работа и работа по случаи

Обучение на тема: Въведение в социалната работа и работа по случаи

Обучение на тема: Въведение в социалната работа и работа по случаи - участват всички социални работници, психолози, възпитатели и координатори на проекти.