Обучение на тема ,,Участие на деца жертви на насилие в наказателното производство"

Обучение на тема ,,Участие на деца жертви на насилие в наказателното производство

 От втори до четвърти юни 2010г. от Института по социални дейности и практики, беше организирано обучение на тема ,,Участие на деца жертви на насилие в наказателното производство".

Обучението се състоя в София, в хотел ,,Шипка", под ръководството на доц. Нели Петрова и д-р.Надя Стойкова. В него участваха  двадесет и двама специалиста от София, Пазарджик, Шумен, Перник, Русе,  Пловдив и Стара Загора. В програмата бяха включени изследвания за насилието над деца и начинът, по който те споделят за него, разпознаване на симптомите, обучителни филми на ИСДП, свързани с насилие над деца, работа в малки групи, водене и фази на разпит, достоверност на показанията дадени от децата и извършване на подготовка за участие в съдебни процедури.